درمورد حجامت چه میدانید؟

حجامت چگونه انجام می‌شود؟    حجامت یک روش درمانی است که با ایجاد مکش در موضع خاصی از بدن و خون گیری از آن محل ایجاد می‌شود. زمانی که مکش یا بادکش به تنهایی انجام می‌شود به آن حجامت خشک می‌گویند و...